Start Partner

 

Dobrodošli! dede bu en ru po slo unNamen projekta »IDIAL for professionals (IDIAL4P): regionalizirano – medkulturno – kvalificirano – profesionalno«, ki ga podpira ES,  je krepitev nemščine v vzhodni Evropi kot tudi ruščine in manj razširjenih vzhodnoevropskih jezikov npr. bolgarščine, poljščine, slovenščine, madžarščine v Nemčiji. Razvili bomo e-module za poučevanje jezika stroke s poudarkom na spretnostih, ki so pomembne za komunikacijo v poklicnem okolju; namen razvijanja modulov je prav tako, da kot dober primer iz prakse spodbudijo pripravo nadaljnjih modulov za poučevanje tujega jezika stroke. Na ta način se projekt odziva na  povečane potrebe po strokovnem nemškem jeziku, ki so v zadnjih letih zaznavne predvsem v vzhodni Evropi kot tudi – sicer nekoliko manjšemu, pa vendar prisotnemu -  povpraševanju po vzhodnoevropskih jezikih stroke v nemško govornem področju. 
Skladno z aktualnimi potrebami bomo v projektu razvili e-module za tuje jezike stroke za področja ekonomsko-poslovne komunikacije, informatike, nevarnih snovi, turizma, politike in novinarstva, Office-Managementa itn., ki jih je zatem mogoče uporabiti pri izobraževanjih v podjetjih, poklicnem spopolnjevanju kot tudi pri predavanjih na visokih šolah ter pri pouku na srednjih šolah (strokovnih gimnazijah in poklicnih šolah). Nadalje bodo na voljo navodila za pripravo nadaljnjih modulov za tuji jezik stroke po modelu IDIAL4P.

Tako kot že pri projektu IDIAL je tudi pri IDIAL4P poudarek na povezovanju (strokovno-) jezikovnega in medkulturnega izobraževanja, saj gre tudi pri komunikaciji v poklicu za spodbujanje medkulturnega sporazumevanja v združeni Evropi. Udeleženih je 10 partnerskih inštitucij iz 6 držav: tri nemške, tri bolgarske, ena avstrijska, ena poljska, ena slovenska in ena madžarska.

Trajanje projekta: 01.01.2010 do 31.12.2011
Financer: Evropska skupnost, izobraževalni program »Vseživljenjsko učenje« (LLP)

 

Diese Website wird mit Unterstützung der Europäischen Union entstehen. Der Inhalt unterliegt der alleinigen Verantwortung des Projektkonsortiums und gibt  in keiner Hinsicht die Meinung der Europäischen Union wieder.

 

 
Ab dem 01.01.2012 finden Sie alle IDIAL4P-Module im IDIAL4P-Online-Center.