Start Partner

 

Добре дошли!

dede bu en ru po slo unПроектът „ИДИАЛ за професионалисти (IDIAL4P): регионализирано – интеркултурно – квалифициращо – професионално“ цели да подкрепи ползването на немски език в Източна Европа, както и на руски език и на по-малко разпространените български, полски, словенски и унгарски езици в Германия. Ще бъдат изготвени онлайн-модули за преподаване на специализирани дискурси и на комуникативни компетенции, които са съществени при упражняване на трудовите задължения на работното място. Същевременно учебните материали, произтекли от този проект, ще послужат като примери за подражание и изготвяне на нови, последващи образователни продукти и в бъдеще. Така нашият проект отговаря на една тенденция в източноевропейските страни да се търсят хора, умеещи да осъществяват професионални дискусии, разговори и кореспонденции на немски език, както и в немскоезичния регион се забелязва – наистина слаб, но все пак наличен – интерес към използването в работна среда на езици от източноевропейския регион.


В съответствие с актуалните потребности учебните материали ще се разработват в областите: Стопанска комуникация, Информатика, Опасни вещества, Туризъм, Политика и Масмедии, Офис управление и т.н. Впоследствие тези материали ще се прилагат във фирмените семинари, производствените курсове за повишаване на квалификацията, както и още в училищното и висшето образование с професионално профилиране. Освен това ще предоставим указания за изготвянето на последващи образователни модули по специализирани езици във формата на IDIAL4P.

 

Както още в IDIAL (нашия предходен проект за интеркултурни учебници по чужди езици) така и в IDIAL4P акцентът пада върху органичната връзка между (специализирано) езиковите и интеркултурните образователни ефекти. Това е особено важно, като се има пред вид изключителната роля на интеркултурната компетентност в обединена Европа. В проекта участват 10 партниращи институции от 6 страни: една от Австрия, три от България, три от Германия и по една от Полша, Словения и Унгария.Времетраене: 01.01.2010 до 31.12.2011,
Спонсори: Европейски съюз, Програма „Учене през целия живот“.

 Този уебсайт се подготвя с подкрепата на Европейския съюз. Съдържанието му е в изключителната компетенция на ръководството на проекта и по никакъв начин не ангажира становище на Европейския съюз.

 
Ab dem 01.01.2012 finden Sie alle IDIAL4P-Module im IDIAL4P-Online-Center.